Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: P.P.H.U. „TOMEX” z siedzibą w Sulbinach, ul. Warszawska 11, 08-400 Garwolin , NIP: 826-100-19-07 , tel (25) 682 11 00l ub 668 01 15 43, adres email: pphutomex@neostrada.pl.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają gwarancję producenta.
7. Dostępność towaru jest potwierdzana każdorazowo po złożeniu zamówienia.

§2

Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem pod adresem pphutomex@neostrada.pl
c) telefonicznie pod nr (25) 682 11 00, 668 01 15 43 lub fax (25) 682 61 83
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są indywidualnie.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
4. Możliwa jest również dostawa transportem firmowym, przy spełnieniu określonych warunków

§5

Reklamacje
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

UWAGA!! W trosce o Państwa zadowolenie z zakupów w naszej firmie prosimy o bezwzględne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi procedury odbioru przesyłki od kuriera. Wskazówki te pomogą Państwu uniknąć ewentualnych kłopotów i nieprzyjemności związanych z reklamowaniem paczek uszkodzonych w czasie transportu, pozwalając tym samym na zakup pełnowartościowego produktu.

Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W razie stwierdzenia że produkt jest uszkodzony odmówić przyjęcia paczki.

Po stwierdzeniu że przesyłka jest nienaruszona lub że uszkodzenie opakowania nie wskazuje na uszkodzenie przesyłki, zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej należy pokwitować na liście przewozowym odbiór przesyłki na liście przewozowym należy złożyć podpis potwierdzający odbiór towaru, w obecności kuriera otworzyć wszystkie kartony. Nie należy sugerować się nienaruszonym opakowaniem, zapewnieniami kuriera, że "przesyłka z pewnością nie jest uszkodzona" bądź tym, że kurier się spieszy i nie może poświęcić kilku minut na obejrzenie mebli. Kurier nie ma prawa odmówić sprawdzenia stanu przesyłki wraz z Klientem, jest to jego obowiązek, jeżeli stwierdzą Państwo uszkodzenie należy to wpisać do listu przewozowego oraz powiadomić natychmiast nas drogą mailową.

Przed podpisaniem protokołu reklamacyjnego należy sprawdzić zgodność jego treści ze stanem faktycznym, a w razie potrzeby zażądać naniesienia odpowiednich poprawek - szczególnie istotny jest tu punkt dotyczący opakowania w przypadku uszkodzenia produktu praktycznie zawsze również ono ulega naruszeniu, dlatego też informacja na ten temat musi pojawić się w formularzu (należy zakreślić kwadracik TAK przy komórce "uszkodzenie opakowania", oraz zaznaczyć rodzaj uszkodzenia, nawet najmniejszą rysę lub wgniecenie można zaliczyć do uszkodzenia opakowania. Po spisaniu protokołu kurier ma obowiązek wręczyć Państwu jego kopię - jeżeli tego nie zrobi, należy go zażądać! Otrzymaną kopię protokołu prosimy wysłać do naszego biura drogą mailową na pphutomex@neostrada.pl oraz listownie na adres P.P.H.U.”TOMEX” Sulbiny, ul. Warszawska 11, 08-400 Garwolin z dopiskiem DZIAŁ REKLAMACJI . Zwrot uszkodzonej przesyłki powinien nastąpić od razu - należy przekazać ją kurierowi, przez którego została dostarczona. Jest to równoznaczne z odmową przyjęcia paczki i odesłaniem jej do naszej firmy pod tym samym numerem listu przewozowego.

W przypadku, gdyby znaleźli się Państwo w sytuacji, w której nastąpiło uszkodzenie przesyłki, a powyższe informacje budziłyby jakiekolwiek wątpliwości lub kurier odmawiałby postępowania wg powyższych zasad, prosimy o pilną wiadomość na adres pphutomex@neostrada.pl w godzinach 9,00do 15,00 od poniedziałku do piątku.

Protokół reklamacyjny jest dla nas niezbędnym i jedynym dokumentem, na podstawie którego uznajemy reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, dlatego też zwracamy się z prośbą o stosowanie się do opisanych powyżej zasad.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu , Kupujący ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

2. Warunkiem koniecznym odstąpienia od umowy sprzedaży jest oświadczenie na piśmie oraz odesłanie kompletnego towaru, dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej.

3. Jeżeli odesłany towar spełnia wymagania przyjęcia zwrotnego, Klient otrzymuje do podpisania fakturę korygującą. Podpisaną kopię faktury korygującej należy odesłać. W ciągu 14 dni roboczych po jej otrzymaniu, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

§7

Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:888cec6aebe6352bd9776a8329af8a7b#0}
Sklep internetowy od home.pl